پایان آدمیزاد...

پایان آدمیزاد بی خداییست!

نه از دست دادن معشوق

نه رفت یار

نه تنهایی...

هیچکدام پایان آدمی نیست!

تنها بی خدایی

آدم را تمام میکند...

الهی...

بوی ناب بهشت میدهد همه ی نام های قشنگ تو

میگذارمشان روی زخمهای دلم...

/ 0 نظر / 54 بازدید